Hauptsach´  ich kumm!   ( Fischer/ Pöhlmann/Schmucker)

 

Hdim                   E              H7                                  E   -   E7

          Wenni net heit kumm ,      dann kummi halt morng

                             A  -        A7                               E -  E7

           wenni net dou bin,       nou mach der ka Sorng

             A               H7               E                A

     Ich dou ja mei Bestes, ich glaab du verstäihst dess,

                          E               H7                                 E  -  Hdim   

       Wenni net heit kumm,       dann kummi halt morng

---------------------------------------------------------------------------

                           E           H7                         E   -   E7

 Dess is fei ned einfach,         ich kämert ja gern

                            A                -  A7                              E  -  E7

        ob i dann morgn kumm,         des stäiht in die Stern´

          A                   H7                      E                 A

Mir gäihts ja ganz goud, mach der blouß kanne Sorgn.

                   E               H7                               E   - A – E -    E7

Wenni net heit kumm,      dann kummi halt morng

 

                                   A                                E         

Des geht etzganz schlecht heit, ja und ich kämert wärkli gern,

            A                                                                  E

ja, ich waß, Du host di  suu  drauf   g´freit, daß i kumm.

                  Fis

Noja, ich kumm nou scho — irgendwann,  und

 

schau mi widder um,

          H                                  C                         H - Hdim

Vielleicht scho morng, die Hauptsach´is, ich kumm!

 

                                     E     H7                            E - E7

Dou sichsd ders halt widder,    ich wär gern bei Dir.

                          A            A7                              E -  E7

Ich hock nu woandersch,      und ich hob nu a Bier.

        A                    H7                   E                        A

Ich hob nu aans b´stellt,  und ich hob net gnouch  Geld,

                  E              H7                              E - A - E -  E7

wenni net heit kumm,    dann kummi halt morng.

                                   A                                 E         

Des geht etz ganz schlecht heit, ja und ich kämert wärkli gern!

             A                                                                 E

Ja, ich waß, Du host di  suu  drauf  g´freit, daß i kumm.

                  Fis

Noja, ich kumm nou scho — irgendwann, und

 

schau mi widder um,

         H                                   C                         H - Hdim

Vielleicht scho morng, die Hauptsach´is, ich kumm!

                  E             H7                            E - E7

Wossi nu song wollt:     Ich denk oft an Dich!

                    A              A7                                 E  -  E7

Wossi nu froung wollt:     Denkst Du  aa  an mich?

             A                            H7               E                       A

Drum sooch ich, "Mensch, Du, ja ich kumm dann scho nu                      

                 E         H7                           Gis A              

aa wenni fort bin,      Hauptsach´ ich kumm!    Ganz

                           E        H7                             E    –

woschd, wanni dou bin,     Hauptsach´ ich kumm!

 

                                                      –   A  –  E –   Eb–E